Idealprospekt af kirkens indre 1843. Farvelagt tegning af Harald Conrad Stilling efter arkitekt G. F. Hetsch. Tegningen findes på kirkens museum.

Det lille, men eksklusive museum ved Skt. Ansgars Kirke blev indviet af kirkens daværende sognepræst, monsignore Kjeld Geertz-Hansen, den 3. oktober 1968. Gennem flere år havde han samlet enhver form for dokumentation – billeder, skrifter, liturgiske genstande o.lign. – vedrørende den katolske menighed, som trods store vanskeligheder havde virket i København fra 1500-tallet; indtil den frit kunne træde frem, efter at landets grundlov trådte i kraft i 1849.

På museet opbevares, foruden de ovennævnte genstande, messehagler, alterkalke, dåbs-, vielses- og begravelsesprotokoller tilbage fra 1600-tallet; og en af museets klenodier er arkitekt G. F. Hetsch’s tegninger af og byggeskitser til kirken. På museet befinder sig også nogle broderede messehagler fra 1700-tallet, og den ene af dem er en gave fra den østrigske kejserinde Maria Theresia.

Men ikke blot genstande fra gammel tid er at finde på vort museum. Samlingen bliver løbende øget med ting af værdi til belysning af vort sogns og vor kirkes historie: Kulturhistorie, kunsthistorie og troshistorie.

Museet åbnes udelukkende efter aftale med sakristanen og er kun for små grupper af voksne besøgende.