KÆK ved Sankt Ansgars Kirke har til formål at samle menighedens seniormedlemmer en gang om måneden til samvær og foredrag om aktuelle eller generelle emner af interesse.

Vi mødes den 4. tirsdag i måneden kl. 15.00 til foredrag og fælles kaffebord i menighedssalen Bredgade 69A. Deltagelse kræver normalt ikke tilmelding og koster 25,- kr for kaffe og kage.

Der er tradition for, at vi i maj holder en udflugt i bus med frokost og eftermiddagskaffe. I år 2023 er det tirsdag d. 23. maj. Tilmelding nødvendig men deltagelsen er gratis! Skriv til Ulla på ue@sanktansgar.dk

Vi holder i december måned en adventskomsammen med middag og hygge.

Vi understreger, at selvom navnet er Katolsk ÆldreKlub, er alle interesserede meget velkomne til at deltage!