KÆK ved Sankt Ansgars Kirke har til formål at samle menighedens seniormedlemmer en gang om måneden til samvær og foredrag om aktuelle eller generelle emner af interesse.

Vi mødes den 4. tirsdag i måneden kl. 15.00 til foredrag og fælles kaffebord i menighedssalen Bredgade 69A. Deltagelse kræver normalt ikke tilmelding og koster 25,- kr for kaffe og kage.

Der er tradition for, at vi i december holder en adventsfrokost med hygge og gavelotteri. I år 2022 er det tirsdag d. 13. december: Messe kl. 11 i kirken og derefter middag i menighedssalen. Tilmelding nødvendig men deltagelsen er gratis!

Vi tager i maj/juni måned på en fælles udflugt.

Vi understreger, at selvom navnet er Katolsk ÆldreKlub, er alle interesserede meget velkomne til at deltage!