Menighedssalen i Bredgade 69A kan udlejes efter aftale med sognekontoret på e-mail: sanktansgar@katolsk.dk. Forespørgsel kan også ske telefonisk til 3313 3762 i sognekontorets åbningstid.

Hvem kan leje salen?: Menigheden ved Sankt Ansgars Kirke, grupper og foreninger eller enkeltpersoner, som samtidig bruger kirken i forbindelse med en messe eller anden kirkelig handling, som f. eks. dåb, vielse eller begravelse. Der er således ikke tale om kommerciel udlejning af salen.
Bemærk dog følgende:

  • Sognets og Bispedømmets arrangementer har fortrinsret.
  • Man kan tidligst leje salen et halvt år før arrangementets dato.
  • Festivitas i salen skal senest være afsluttet og opryddet kl. 22.00.

Betaling af leje: Efter bestilling af salen fremsendes en lejekontrakt. Pengene bedes overført til menighedens konto reg.nr.: 3121 konto nr.: 4140538124 senest 14 dage før lejedato. Overholdes betalingsfristen ikke, bortfalder aftalen om leje af Menighedssalen.

Udlejningspris: Der betales pr. begyndt døgn. Hvis udlejeren ønsker, at salen er disponibel i flere døgn, betales der pr. benyttet døgn.

Priserne for leje af Menighedssalen fremgår af nedenstående skema:

Pris

Leje af hele salen og stort køkken

3000,00 kr.

For menighedsmedlemmer, der betaler kirkeskat 2500,00 kr.