Kirkemusikken i Skt. Ansgars Kirke bærer præg af, at vi til højmessen på søndage veksler mellem den nyere danske liturgi og den mere traditionelle latinske messe med gregoriansk sang – understøttet af kirkens herrekor.

Den danske højmesse falder helt i tråd med den reform, der fulgte efter 2. Vatikankoncil (1962-65) og som trådte i kraft i 1969: messen på modersmålet og den deraf følgende nykomponerede musik til messens faste dele, tidebønner samt vekselsange, der skal fremme menighedens aktive deltagelse i fejringen af messen. I den seneste udgave af den katolske salmebog i Danmark ”Lovsang” fra 2006 er messerne repræsenteret ved komponisterne Erling Rasmussen, Knud-Erik Kengen, Peter Møller, Herman van Tooren og Leif Kayser.

Latin anerkendes fortsat som kirkens officielle sprog og den såkaldte gregorianske sang anses stadig for den højtideligste udtryksform. Derfor fejrer vi regelmæssigt højmessen på latin med de faste messeled med menigheden som aktiv deltager og de led, hvis tekster skifter fra højtid til højtid med antifoner og vers, som kirkens kor fremfører. Den del af messen, som vi kalder ”Ordets liturgi”, er naturligvis på dansk. Vi betragter ikke den gregorianske sang som museumsmusik, der ind i mellem trænger til at blive støvet af, men som en levende musikalsk udtryksform, der skal videreudvikles og forfines i overensstemmelse med de gældende liturgiske regler.