Vores besøgstjeneste består af frivillige, som besøger dem, der på grund af alder eller helbred har svært ved at komme i kirke. Man kan få en besøgsven, som kommer ofte, eller man kan få en visit fra besøgs-tjenesten med en hilsen fra kirken ved højtiderne. Der kan også arrangeres kørsel til kirken, for dem, som har brug for det.

Ønsker man besøg af en præst til f.eks. et skriftemål, er dette naturligvis også muligt.

Det skal understreges, at alle medlemmer i besøgstjenesten har tavshedspligt. Vi erstatter ikke hjemme-hjælpen eller sundhedspersonale, men tilbyder omsorg trosfæller imellem.

Ønsker man at hjælpe til som frivillig i tjenesten, ønsker man besøg eller kørsel til kirke, kontakt da en af sognets præster.