Vi har en god og velfungerende menighed i Sankt Ansgars Kirke i Bredgade. Der er tilbud til stort set alle grupper i menigheden. Vi har messe hver dag, søndagsmesser på tre sprog, et fantastisk kor, ældreklub, katekese for første kommunion og firmander, voksenkatekese “På opdagelse i Troen” og en meget levende familiegruppe, som også arrangerer familieture. Vi har i det hele taget meget at være glade for.

For at få menigheden til at fungere har vi brug for, at alle som kan, støtter op om sognets arbejde også økonomisk.

Hvor meget er der brug for?

Biskoppen opfordrer til, at alle betaler mindst én procent af deres skattepligtige indkomst i kirkeskat. Det svarer nogenlunde til det, som medlemmer i Folkekirken betaler i kirkeskat. Vi beder derfor ikke om at man som katolik skal betale mere til kirken, end hvis man var medlem af Folkekirken, men den store forskel er, at man som katolik selv skal sørge for at tilmelde sig kirkeskatten, og få den betalt.

Siden 2018 er indtægterne fra kirkeskatten steget fra 1,4 mio. kr. til 1,7 mio. kr. i 2021. Med de tal vi har til og med tredje kvartal i år kan vi desværre se, at den moderate stigning, som har fundet sted, desværre er vendt om, hvorfor vi ser frem til færre indtægter fra kirkeskatten i år. Samtidig er udgifterne kun steget.

Vi er en menighed på næsten 2000 medlemmer over 18 år, men der er kun 580, der betaler kirkeskat i dag.

Vi har derfor besluttet at iværksætte en kirkeskattekampagne, som har særlig fokus på november måned. Vores mål er at nå 500.000 kr. mere i indtægt om året. Det burde være muligt med den store menighed vi har.

Vi er meget glade for dem, som allerede betaler. Vi vil samtidig gerne anbefale alle at se på, om de kan give blot 100 kr. mere om måneden, da mange i dag betaler 200 kr. eller under. Det er samtidig klart, at studerende eller menighedsmedlemmer med en stram økonomi ikke skal betale mere.

Tilmeld dig kirkeskat eller ændr bidragets størrelse på bispedømmets hjemmeside.

Læs mere om Bispedømmets kirkeskat her.