For at aflaste menighedsrådet med hensyn til økonomiske og personalemæssige opgaver nedsætter menighedsrådet et forvaltningsråd, hvortil menighedsrådet delegerer sin forvaltningskompetence med visse begrænsninger. Sognepræsten og formanden for menighedsrådet er fødte medlemmer, men ellers udpeger menighedsrådet 2-4 medlemmer af forvaltningsrådet.

Medlemmerne af Forvaltningsrådet:
Johannes von Zastrow (formand)
John Rosing
Rikke von Zastrow
Niels Tiedemann
Ulla Elmquist
Marcos Romero Bernus
Nik Bredholt