I forsoningens sakramente (oftest kaldt skriftemålet) kommer den troende til en præst for at forsone sig med Gud. Det var Jesus selv som besluttede at præsterne skulle kunne tilgive synd, da han efter sin opstandelse blæste ånde i sine apostle og sagde ”Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt” (Johannesevangeliet kap. 20 vers 23).

Det eneste der kræves er at man har anger, dvs. at man fortryder det onde man har gjort. Ingen synd er for stor til at blive tilgivet. Præsten har tavshedspligt.

Skriftemål i Skt. Ansgars Kirke:

  • Dansk / English / Deutsch: Mandage kl. 18-19 og onsdage kl. 16-17 under tilbedelsen.
  • Spansk: Torsdage kl. 17:30 – 18:00 / Søndage kl. 14:30 – 15:00.