Mange utroligt talentfulde musikere har virket som kantorer og organister ved Sankt Ansgars Kirke. En kantor er en leder af et kirkekor, og de sidste mange årtier har opgaven som kantor også været forbundet med opgaven som organist.

Her er en liste over kantorer ved Sankt Ansgars Kirke:

J. Gettel (udgav i 1847 ”Orgelbuch der katholischen Gemeinde zu Kopenhagen“)

J. Gettels håndskrevne koralbog fra 1847.

Jørgen Lund

C. Eisinger

Julius Bechgaard

Joseph Herman

Philip Kristian Hammermüller (*1857 – †1952) 1881-1929

Olav Henrik Juul Segalt (*1905 – †1967) 1930-37

Kurt Stanislaus Thomsen (*1902) 1929-51

Leif Kayser (*1919 – †2001) 1951-54

Kirkens kantor, Rolf Tönshoff, besigtiger sammen med Jesu Hjerte Kirkes nu pensionerede kantor og organist, Ole Kongsted, en af kirkens håndskrevne koralbøger.

Bernhard Lewkovitch (*1927) 1954-63

Erling E. Rasmussen (*1942) 1963-80

Rolf Tönshoff (*1946) siden 1980