Ingen kommentarer endnu

Eukaristien 9

Anamnese

Efter at præsten siger ”Troens Mysterium”, svarer menigheden med disse ord: ”Herre, vi forkynder din død, vi priser din opstandelse, indtil du kommer”. I Danmark har vi i årtier brugt ordene ”, … vi forventer dit komme i herlighed”, men det er ikke en korrekt oversættelse. Med den nye oversættelse fremgår det tydeligere, at det er Jesu død og opstandelse, som fejres i Eukaristien – i denne tid, hvor vi venter på Jesu genkomst.

Præsten tager menighedens hyldest op i den del af den eukaristiske bøn, som kaldes ’anamnese’ (dvs. ’ihu­kommelse’). Anamnesen i II eukaristiske bøn lyder således: ”Derfor fejrer vi, Fader, mindet om din Søns død og opstan­delse og frembærer for dig livets brød og frelsens kalk…”.

Der er tale om at mindes Kristi offer på korset og hans opstandelse, og der er tale om at frembære dette offer til Faderen (dette blev forklaret i den sidste artikel).

Epiklese over kommunikanterne

Ligesom præsten før forvandlingen påkaldte Helligånden for at gøre brødet og vinen til Kristi legeme og blod påkalder han nu Helligånden (epiklese betyder påkaldelse) for at gøre os, der deltager i fejringen af Eukaristien, til et legeme. I den III euka­ris­tiske bøn lyder det: ”Lad os, som skal mættes med din Søns legeme og blod opfyldes af hans hellige Ånd og blive ét legeme og én ånd i Kristus”. Kirken er Kristi mystiske legeme, og hver enkelt der går til kommunion bliver gennem Eukaristien for­vand­let til en del af Kristi legeme.

Der foregår altså to forvandlinger under messen: brød og vin forvandles til Kristus, men også dem der går til kommunion bliver forvandlede til Kristus. Begge dele sker ved Helligåndens kraft.

Skriv en kommentar