Ingen kommentarer endnu

Eukaristien 7

Indstiftelsesberetningen

Dette er hjertet i den eukaristiske bøn. Ja, det er det største øjeblik i hele messen. Når præsten udtaler indstiftelsesordene over brødet og vinen bliver Jesus virkelig nærværende på alteret. Det er derfor vi knæler, mens klokkernes kimen under­streger det myste­rium, der netop er sket.

Indstiftelsesberetningen er den del af den eukaristiske bøn, der beretter om hvad Jesus gjorde, og hvad han sagde, da han indstiftede Eukaristien skærtorsdag aften. Den begynder med ordene ”I den nat, da han blev forrådt…” og fortsætter med at for­tælle om hvordan Jesus tog brød og vin og sagde at det er hans legeme, der er givet til os og hans blod, der er udgydt for os. Det er gennem disse ord at konsekrationen finder sted; dvs. forvand­lingen af brødet og vinen til Kristi legeme og blod.

Det er vigtigt at understrege, at det der sker her ikke blot sker for at vi skal opleve Kristi nærvær og tilbede ham på alteret. Når Jesus har indstif­tet dette sakramente, er det først og frem­mest for at vi skal have mulighed for at opleve hans frelser­gerning. Det der sker på alteret er intet mindre end en gen­frem­visning af det offer Jesus gav i På­sken. Dvs. at vi ikke kun overværer Jesu sidste måltid, men også hans offer på korset.

Dette gør Johannes Paul II opmærksom på i Ecclesia de Eucharistia 10: ”Til tider konstaterer man en yderst begrænset forståelse af Eukaristiens mysterium. Ribbet for dets betydning af offer fejres Eukaristien, som var den en almindelig broderlig sam­men­komst”. Eukaristien som offer vil blive belyst i næste artikel.

Skriv en kommentar