Ingen kommentarer endnu

Eukaristien 6

Post-Sanctus
Præsten fortsætter lovprisningen af Gud med ord, der varierer alt efter hvilken eukaristisk bøn, der bruges. I den II eukaristiske bøn, som er den kor­teste, bruger han blot ordene ”Herre du er i sand­hed hellig, du er al helligheds kilde”. I de andre eukaristiske bønner kommer en hel forklaring på hvorfor vi priser Gud. I den III eukaristiske bøn lyder det: ”Herre, du er i sandhed hellig, og det er med rette at alle dine skabninger priser dig. For…”

Epiklese over offergaverne
Vi går nu fra en lovprisning af Gud til en bønfaldelse. Epiklese betyder ’påkaldelse’, og der er to særlige påkaldelser under den eukaristiske bøn, hvor man beder Gud om at virke en forvandling. Under den første epiklese påkalder præsten Gud, for at han må forvandle brødet og vinen til Kristi legeme og blod. Det sker, ved at præsten holder hænderne udstrakt over offergaverne og f.eks. siger ”Så beder vi da ydmygt, Herre, at du ved din Ånd vil hellige disse gaver, som vi frembærer for dig. Gør dem til din Søns, vor Herre Jesu Kristi legeme og blod, han, som bød os fejre dette mysterium” (fra III eukaristiske bøn).
I nogle kirker ringes med klokkerne under dette øjeblik. Hvis ikke man falder på knæ efter Sanctus gør man det her. Dette gælder selv­følgelig kun for dem der er i stand til det.

Skriv en kommentar