Ingen kommentarer endnu

En fælles indsats

Som præst har jeg et særligt ansvar for min flok, og jeg har stor indflydelse på, hvad der sker i et sogn. Men særligt efter Det andet Vatikankoncil er det blevet understreget, at menigheden selv må tage del i ledelsen af et sogn.

Lige som præsten oppe fra alteret ikke kan se alt, hvad der foregår i kirken under messen, kan han ikke have det fulde overblik over, hvad der rør sig i menigheden eller hvilke behov, der måtte være. Derfor er et menighedsråd en fantastisk gave – ikke kun fordi det aflaster præsterne, men fordi dets medlemmer ofte har kompetencer, vi præster slet ikke har.

I marts måned fik vi nyt menighedsråd i Sankt Ansgars Kirke. Kun to af medlemmerne i fra det forhenværende råd er fortsat i det nye råd. De, der ikke fortsætter i rådet, skal have tak for deres engagerede indsats i de forgangne år. Vi har haft et rigtig konstruktivt samarbejde i rådet. En tak skal også lyde til dem, der har stillet op til valget, og som nu vil lægge kræfter i menighedsrådsarbejdet.

Selvom et menighedsråd skal beskæftige sig med økonomi og bygningsvedligehold, så er dets opgave først og fremmest pastoral. Vi må ikke glemme Jesu befaling om at gå ud og forkynde evangeliet. Der er et kæmpe behov for, at vi gør Den katolske Kirke synlig, både over for de medlemmer, som sjældent kommer her, og over for det sekulære samfund, som omgiver os. Derfor er jeg også glad for, at vi i det nye menighedsråd er begyndt vores arbejde med at dele vore drømme og visioner for Kirkens fremtid sammen, og at vi har fundet nogle kernepunkter, som vi vil engagere os særligt i.

Her er de 8 punkter, som vi på vores sidste møde besluttede at arbejde videre med i perioden: Børn og unge, Grøn kirke, Intern kommunikation, Ekstern kommunikation, Fællesskab, Sognets faciliteter, Liturgi, Undervisning.

Men lige som en menighed ikke kun skal ledes af en præst, skal den heller ikke kun ledes af en præst og et menighedsråd. Vi har brug for, at menighedens andre medlemmer vil være med til at drømme, og således dele observationer, ideer og visioner med menighedsrådet. Kontakten mellem menighedsrådet og resten af menigheden er vigtig. Husk at forslag og kommentarer kan stilles til menighedsrådet ved at skrive til mr@sanktansgar.dk

Må den nye periode for menighedsrådet blive visionær, initiativrig og frugtbar – til glæde for os alle!

Skriv en kommentar