Ingen kommentarer endnu

Biskoppens orientering ang. Coronavirus

I går hørte vi, at det første tilfælde af coronavirussmitte er konstateret i Danmark. Vi har efterhånden også hørt, hvordan Kirken i lande med flere smittede har reageret. Også herhjemme har man i nogle menigheder gjort sig tanker om kommunionsuddeling mm. og givet nogle anvisninger.

Indtil videre har sundhedsmyndighederne herhjemme trods stor opmærksomhed på problemet ikke opfordret til drastiske forholdsregler, og i lyset heraf har jeg heller ikke endnu fundet det nødvendigt at komme med særligt omfattende anvisninger. Dog skal vi være bevidst om, at situationens alvor kan skærpes fra den ene dag til den anden.

Indtil videre overlader jeg til jer at skønne, hvad der lokalt er behov for af forholdsregler. Personer, der ikke ønsker at drikke af kalken, behøver ikke at gøre det, hvilket dog ikke betyder, at man så selv må dyppe hostien. At benytte sig af vievandskarret er heller ikke obligatorisk, ligesom man også kan undlade at give hånden til fredshilsenen.

Lad os under alle omstændigheder bede for, at smitten ikke må spredes yderligere og at de, der er ramt af den hurtigt må blive erklæret raske samt, at smitten og frygten for den ikke må have langvarige følger for menneskers hverdag og samkvem.

København, den 28. februar, 2020

Biskop Czeslaw Kozon

Skriv en kommentar