Synodal samtale på søndag til kirkekaffe

Fællesskab, deltagelse og mission er de 3 hovedpunkter, vi skal tale om i den Synodale Proces indledt af pave Frans. Processen er fra nu og frem til Askeonsdag. Vi har valgt at bruge kirkekaffen d. 7. januar 2024, hvor vi kan fortsætte samtalen. Det bliver en udvidet kirkekaffe og hyggelig samtale om vores menighed og vores visioner for fremtiden. Så kom og lad os tale sammen og inspirere hinanden.