pastor Kamil på orlov

Fra 22. oktober 2022 er pastor Kamil Klaudiusz Brogowicz fritaget for tjenesten som andenpræst ved Sct. Ansgars domkirke og bevilliget et års orlov til at prøve sit kald til livet i et præstefællesskab i Polen.

Vi takker pastor Kamil for hans hidtidige tjeneste i bispedømmet og anbefaler ham til alles forbøn for hans videre overvejelser.

København den 28. oktober 2022

+Czeslaw Kozon