Menighedsrådsvalg 3. april 2022

Søndag den 3. april 2022 er der menighedsrådsvalg i de katolske menigheder i Danmark.

I Sankt Ansgars menighed er der blot opstillet de 8 kandidater, der skal vælges. Derfor bortfalder valghandlingen, og de opstillede betragtes som valgt ved såkaldt fredsvalg.