Menighedsfest d. 27. januar kl. 18.00

Hele menigheden inviteres til paella, drikkevarer og hygge i menighedssalen:
Lørdag d. 27. januar kl. 18.00 efter vigiliemessen.
Det koster 160,- pr. voksen, som betales ved ankomst.
Børn deltager gratis.
Tilmelding på sedlen i kirken eller til sognekontoret sanktansgar@katolsk.dk