Menighedens afsked med pastor Daniel Steiner Ebert

Biskoppen har udnævnt pastor Daniel Ebert til andenpræst for Sct. Josefs Menighed på Lolland-Falster efter 2 år som andenpræst her i domkirken.

Menigheden tager afsked med P. Daniel søndag den 28. juli efter højmessen kl.  10.00.

Det er den sidste gudstjeneste, Daniel fejrer hos os. Der serveres frokost.

Alle er velkomne!