Kirkevandringen torsdag d. 9. juni 2022

Torsdag d. 9. juni 2022 kl. 18:30 vil det traditionen tro være muligt at besøge folkekirken, metodistkirken, den engelske kirke, den russisk-ortodokse kirke, den katolske kirke og den svenske kirke på den årlige Kirkevandring gennem Nyboder og Frederiksstaden.

Kirkevandringen har karakter af én lang gudstjeneste. Efter den fælles indledning i Sankt Pauls Kirke vandrer man rundt til kirkerne i fire hold, som samles til fælles afslutning i Svenska Gustafskyrkan.