Katolsk ÆldreKlubs årlige skovtur onsdag d. 22. maj

Denne gang går turen til Præstø.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig til Ulla Elmquist ue@sanktansgar.dk eller på telefon 2484 8273.