Den synodale vej i Skt. Ansgars menighed

Den synodale proces:

Kom til menighedsmøde om den synodale vej i menighedssalen søndag d. 3. april efter højmessen og torsdag d. 21. april kl. 19