den årlige sygedag for Storkøbenhavn

Den årlige ’Sygedag’ afholdes lørdag den 11. februar 2023

i Jesu Hjerte Kirke
Stenosgade 4
København V

Program:

* Kl. 13.30-14.00 vil der være lejlighed til skriftemål
* Kl. 14.00 messe. Hovedcelebrant: Pater Tomislav Cvetko O.F.M.Conv.

Under messen kan deltagere, som måtte ønske det, modtage De syges Salvelse (tal evt. i forvejen med din præst om det).

Efter messen serveres kaffe/te mm. i menighedssalen.

Der vil blive optaget kollekt til dækning af dagens udgifter.