Åsebakkevalfartens 75 års jubilæum søndag d. 26. maj

I år er det 75 år siden den traditionelle valfart øst for Storebælt Åsebakken tog sin begyndelse.

I maj 1942 foranledigede biskop Suhr, at en middelalderlig træskulptur af Jomfru Maria, der i mange år havde hængt i Skt. Ansgar Kirke, blev ført til Åsebakken, og den 20. august samme år blev statuen stillet op i klosterets kapel.

I 1949, hvor man fejrede hundredåret for Danmarks grundlov, hvorved indførtes fuld religionsfrihed i riget, opstod ønsket om at gennemføre en valfart til Guds moders ære. Strækningen måtte ikke være længere, end at alle kunne gå med, og man valgte derfor, at valfarten udgik fra Holte.

Årets valfart til Vor Frue af Åsebakken finder sted søndag d. 26. maj.

Program:
09.15 Valfart fra Holte gennem Rude Skov udgår fra Rudersdalsvej 41, 2840 Holte (tager ca. 1 ½ time at gå)
10.30 Mulighed for skriftemål ved Vor Frue Kloster. (Polsk, dansk, engelsk og andre sprog)
11.30 Bispemesse, Vor Frue kloster, Høsterkøbvej 3, 3460 Birkerød
13:00 Frokost i det grønne. Mulighed for spisning, samvær, leg. Salg af vietnamesisk mad, kaffe og drikkevarer. Mød DUK og andre katolske institutioner og lægmandsorganisationer. DUK arrangerer lege for børn.
15.00 Mariaandagt
15.45 Dagens program slutter

Plakat med detaljeret program på dansk, engelsk og vietnamesisk kan hentes her.