Italiano
Español
Deutsch
English

Referat.

19. februar 2018

Referatet fra menighedsrådsmødet d. 3. januar kan nu læses på siden for menighedsrådet. Man finder de samlede referater ude i højre spalte.