Italiano
Español
Deutsch
English

Referat

28. oktober 2016

Referatet fra menighedsrådsmødet d. 28. september kan nu læses på siden for menighedsrådet. Man finder de samlede referater ude i højre spalte.