Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Grøn Kirke

I Sankt Ansgars Kirke vil vi gerne lægge vægt på vores ansvar over for miljø og klima. Derfor tilslutter vi os initiativet Grøn Kirke, som Danske Kirkers Råd har taget initiativ til. Formålet med dette er både at sørge for at vores menigheds drift er så grøn som mulig og at være med til at øge vores medlemmers bevidsthed om det ansvar vi har for at passe på Guds skaberværk.

For at kunne kalde sig grøn kirke, skal mindst 25 punkter ud af en liste på 48 være opfyldt. Siden august 2014 er flere tiltag sat i værk for at kunne dette, og d. 29. marts 2016 har menighedsrådet så kunnet vedtage en plan, hvor vi kan stå inde for 34 af punkterne. Den 31. marts 2016 blev vi så godkendt som Grøn Kirke.

Læs mere om Grøn Kirke her.

Download her vores Checkliste fra 2016 over de punkter, som vi har forpligtet os på.