Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Familiemesse og leg 3. sep

Familiemesse og leg 3. sept

Familiedag01

På Domkirkens konsekrationsdag var septembers himmel virkelig så blå.

Familiedag02

Børnene lytter til pastor Daniels ord om kirken bygget af levende sten.

Familiedag03

Efter messen var der sangleg i gården ledet af Susanne Hartmann Stæger

Familiedag04

Derpå skulle leder teamet fordele opgaverne

Familiedag05

Og derpå skulle de 20 børn fordeles i fire grupper.

Familiedag06

Familiedag07

Her er en gruppe ved at høre om helbredelsen af den lamme mand.

Familiedag08

Og bagefter legede børnene lam mand der bliver båret og derefter helbredt.

Familiedag09

I gården skulle vand forvandles til vin. Jytte fortæller hvad det går ud på.

Familiedag10

Ogs om det sidste inden præmieuddeling skulle der samles et puslespil.