Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Diakonvielse

diakon01

Gilberto, Davide og Mate på vej til deres diakonvielse.

diakon02

Indgangssalmen. De tre kandidater forrest.

diakon03

Kirken var fyldt til mere end sidste plads.

diakon04

Biskoppen prædiker.

diakon05

Løfteaflæggelsen.

diakon06

Alle Helgens litaniet.

diakon07

Alle Helgens litani set fra pulpituret.

diakon08

Håndspålæggelse.

diakon09

Indvielsesbønnen.

diakon10

Diakon Davide iklædes stola og dalmatica

diakon11

Så er alle tre klædt på som diakoner.

diakon12

"Modtag Kristi Evangelium, som du er sat til at forkynde."-

diakon13

-"Se til, at du tror, hvad du læser, at du forkynder, hvad du tror,-

diakon14

-og at du efterlever, hvad du forkynder."

diakon16