Italiano
Français
Español
Deutsch
English

De syges salvelse

Da Kristus gik omkring på jorden helbredte han talrige syge, og også hans første disciple bekym­rede sig for de syge. I Jakobsbrevet har vi et vidnesbyrd om at de allerede på apostlenes tid gav de syges salvelse: ”Er nogen iblandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask, og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem” (Jak 5,14-15). Det er denne praksis vi fortsætter i dag.

De syges salvelse i Skt. Ansgars Kirke

Kirkens præster tager ofte ud til ældre og syge for at give dem dette sakramente. Der er ikke nogen særlig guds- tjeneste med uddeling af de syges salvelse i Skt. Ansgars Kirke, idet biskoppen en gang om året holder en sådan for alle interesserede køben­havnere i Skt. Mariæ Kirke på Frederiksberg.