Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Bønner til Guds Moder

Sub tuum præsidium
Til din beskyttelse tyer vi, hellige Guds Moder. Forsmå ikke vore bønner i trængsler, men fri os altid ud af alle farer, du hæderværdige og velsignede jomfru!

Angelus
Angelus bedes morgen, middag og aften – gerne når man hører kirkeklokkerne slå bedeslag.
Efter hver af de tre citater fra Det Nye Testamente bedes et Hil dig Maria.

Herrens engel bragte Maria det glade budskab.
- Og hun undfangede ved Helligånden.

Hil dig Maria

Se, jeg er Herrens tjenerinde.
- Det ske mig efter dit ord.

Hil dig Maria

Og Ordet er blevet kød. [Man bøjer hovedet]
- Og tog bolig iblandt os.

Hil dig Maria
 
Bed for os, hellige Gudsmoder!
- At vi må blive værdige til Kristi forjættelser.

Herre, opfyld vore hjerter med din nåde, for at vi, som ved engelens budskab har erkendt Kristi, din Søns, menneskevordelse, ved hans lidelse og kors må føres opstandelsens herlighed. Ved Kristus, vor Herre. Amen.

Regina Caeli
I stedet for Angelus bedes i påsketiden Regina Caeli – en bøn, der egner sig særligt til at synges:

Fryd dig, Himlens dronning, halleluja.
- Thi han hvem du blev fundet værdig til at bære, halleluja:

Han er opstanden, som han har sagt, halleluja.
- Bed for os til Gud, halleluja.

Glæd dig og fryd dig, Jomfru Maria, halleluja.
- Thi Herren er sandelig opstanden, halleluja.

Gud! Du har ved din Søns, vor Herre Jesu Kristi opstandelse nådigt frydet verden. Forund os ved hans Moder, Jomfru Maria, at opnå det det evige livs glæder. Ved Kristus, vor Herre. Amen.