Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Morgenbønner

Morgenbøn I
Almægtige, evige Gud, du, som har ladet os opleve denne morgen, bevar os nådigt ved din kraft, så vi i dag ikke falder i nogen synd, men i tanke, ord og gerning må arbejde på, at din vilje med os altid må ske og dit navn forherliges. Ved Kristus vor Herre. Amen.
 
Morgenbøn II
Jeg rejser mig fra mit leje og synger for dig, min Frelser. Jeg kaster mig på mit ansigt og råber til dig: lad mig ikke falde i syndens søvn til døden, men forbarm dig over mig, du som frivilligt lod dig korsfæste. Rejs mig af min ladheds dvale og frels mig. Kristus, vor Gud: efter nattesøvnen beder jeg dig velsigne mig med en dag uden synd.

(Den hellige Macarios af Ægypten, ca. 300-390)