Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Aftenbønner

Aftenbøn I
Frels du os Herre, når vi våger; beskyt du os, når vi sover. Lad os våge med Kristus og i din fred finde hvile.

Aftenbøn II
Herre, besøg denne bolig, og hold alle fjendens anslag fjernt fra den. Dine hellige engle dvæle herinde og vogte os i din fred, og din velsignelse være bestandigt over os.
Ved Kristus vor Herre. Amen.

De afdøde troendes sjæle hvile ved Guds barmhjertighed i fred.
En rolig nat og en salig død skænke os Herren, den almægtige. Amen.

Aftenbøn III
Jeg takker dig, min himmelske Fader, ved Jesus Kristus, din kære Søn, fordi du i dag nådigt har vogtet mig, og jeg beder dig, at du vil tilgive mig alle mine synder, hvorved jeg har gjort uret, og i nat nådigt vil vogte mig; thi jeg betror mig med legeme og sjæl og alle ting i dine hænder. Amen.

Nunc demittis  (Jf. Lukas, kap. 2, v. 29-32)
Herre, nu lader du din tjener gå bort i fred efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse,
Som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.
Amen.