Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Fadervor

Fadervor er den bøn, som Jesus selv lærte sine disciple (Matt 6,9-13).

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).

Amen.