Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Frans af Sales om bøn

Hvis dit hjerte vandrer eller lider,
så bring det varsomt tilbage til sin plads
og anbring det blidt i din Herres nærvær.

Og selv hvis du i hele dit liv ikke har gjort andet
end at bringe dit hjerte tilbage
og igen sætte det ind i Guds nærvær,
selvom det, når du hentede det tilbage,
hver gang løb væk igen,
så har du opfyldt dit liv vel.

Født i en grevelig savoyardisk familie uddannede den hellige Francois de Sales (1567-1622) sig først til jurist, men kom snart ind på en kirkelig løbebane, der førte ham til bispestolen i Genève. Han skyede ingen anstrængelse for at føre sine medmennesker til den katolske kirke, men forbandt sin iver med en enestående venlighed og høflighed, som gjorde ham til en af kirkehistoriens store ”gentlemen”. Hans introduktion til det kristne liv, ”Philothea”, afspejler denne sjælsholdning og har bevaret sin friskhed også for en moderne læser.