Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Dåb

Dåben er det vigtigste sakramente, fordi Jesus har ønsket at frelse mennesket gennem det; f.eks. siger han i Mar- kusevangeliet 16,16: "Den, der tror og bliver døbt, skal frelses". Gennem dåben bliver man renset for arvesynden og får en ny identitet som Guds barn. Det synlige tegn, der bruges ved dåben, er at man bliver neddykket i vand eller får overøst hovedet med vand. Det symboliserer at man dør og bliver begravet med Kristus for at kunne genopstå med ham. Er man én gang døbt, forbliver man altid døbt, og en gendåb er derfor ikke mulig. Det helt essentielle (og det eneste nødvendige for at dåben er gyldig) er brugen af vand og den trinitariske dåbs- formel. Derfor anerkender Den katolske Kirke også Folkekirkens og andre kristne kirkers dåb.

Dåb i Skt. Ansgars Kirke

Som i folkekirken har vi som oftest barnedåb. Voksne, der ønsker at blive døbt henvises til konvertitkurset. For forældre der ønsker deres barn døbt hos os gælder følgende: De skal være bosiddende i sognet (der gives dog dispensation) og mindst en af forældrene skal være katolik. De skal endvidere være villige til at opdrage barnet i den katolske tro. Forud for dåben følger et forberedelsesforløb med nogle samtaler med en præst. Man vælger typisk to faddere/gud­forældre (en mand og en kvinde). Det gælder for disse, at de skal være mindst 16 år, være døbt, og mindst én af dem skal være katolik.

Som en del af forberedelsesforløbet skal begge forældre møde én gang til en aften med fælles dåbsundervisning for flere forældrepar. Vi har ét sådant møde ca. hver 6. uge.