Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Bøn for de afdøde fra Østkirkens liturgi

Gud over alle ånder og over alt kød, du som har besejret døden, frataget Den Onde hans magt, og som har skænket verden liv:

Lad, o Herre, din tjener(inde) finde hvile, hvor der er lys, glæde og fred, og hvor der hverken er lidelse, sorg eller sukke.

Du, som er god og fuld af kærlighed til menneskene:

Tilgiv ham (hende) enhver synd, begået i tanke, ord eller gerning, for intet menneske lever uden at synde. Du alene er uden synd, din retfærdighed varer fra slægt til slægt, og dit ord er sandhed.

Herre, lad din tjener(inde)s sjæl indgå til din hvile med alle de hellige, for du alene er opfyldt af kærlighed til menneskene.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.

Gud, du som er nedsteget til dødsriget, og har brudt de fangnes lænker, lad din tjener(inde) hvile i fred.

Nu og altid og i al evighed. Amen.

Det er til Herren, jeg retter min bøn og for ham, jeg kundgør min sorg, for min sjæl er fuld af smerte, og jeg drages mod de mørke boliger. Derfor råber jeg som profeten Jonas om frelse fra dødsrigets dyb.

Herre Jesus Kristus, skænk din tjener(inde) hvile med de hellige, hvor der hverken er lidelse, sorg eller sukke, men det evige liv.

Du alene er udødelig, du som har skabt og dannet mennesket, men vi dødelige er kommet af jord og skal blive til jord efter dit ord, o Skaber: ”Alt, hvad der er kommet af jord, skal vende tilbage til jorden.” Til jorden skal vi alle vende tilbage, og dog bliver vor gråd til lovsang:

Halleluja, halleluja, halleluja.

For du, Kristus vor Gud, er opstandelsen og livet. Du skænker din hensovede tjener(inde) fred, og vi lovpriser dig, din evige Fader og din hellige, gode og levendegørende Ånd, nu og altid og i al evighed.

Amen