Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Bøn til Helligånden

Ånd over ånder, kom ned fra det høje,
Ånd, som med Fader og Søn er vor Gud!
Kom, vore sjæle tilsammen at føje,
kom at berede en himmelske brud,
kalde, forsamle og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, oplyse hans folk!
Det er din gerning, lad os den erfare,
Vær i vort hjerte Guds kærligheds tolk!
(Johan Nordahl Brun, 1786. N.F.S. Grundtvig 1845)

Den katolske kirke har taget både bønner og salmer til sig fra andre kristne konfessioner. Afspejler de det fælles kirkelige tankegods, kan vi kun være taknemmelige for en sådan inspiration.