Bibelstudiekredsen, som ledes af Ulla Elmquist, handler i indeværende sæson 2021-22 om “Esajas´ Bog”. Studiekredsen mødes hver anden tirsdag.

Møderne foregår i Undervisningslokalet i præstegården, Bredgade 64, 1. sal kl. 19.00.