Alle henvendelser angående kirkelige handlinger rettes til sognekontoret eller sognepræsten.

 

Dåb
Dåben kan finde sted under søndagens højmesse eller uden for en messe f.eks. en lørdag. Man bedes i god tid melde sig med ønsket om dåb til sanktansgar@katolsk.dk.

 

Firmelse
Firmelsen (det katolske ord for konfirmation) kan gives én gang i livet, almindeligvis i 12-15 års alderen, til en praktiserende katolik, der har fulgt undervisningen. Se mere om firmelsesundervisning.

 

Vielse
Ved ønske om vielse kontaktes sognekontoret mindst 6 måneder før, så tid og sted kan aftales og den øvrige ægteskabsforberedelse kan finde sted.

 

Optagelse i den katolske kirke/konvertitundervisning
En beslutning om at konvertere til katolicismen skal træffes i ro og mag. Forberedelsen varer sædvanligvis et år og består i samtaler med en præst eller anden ansvarlig, i aktivt at deltage i kirkens gudstjenester og sædvanligvis også i deltagelsen i vores konvertitkursus, som er tilrettelagt for interesserede fra hele Storkøbenhavn.

 

Begravelse
Enhver med tilknytning til Sankt Ansgar Kirke kan blive begravet herfra. Også udefra kommende præster kan foretage begravelsen, hvis det ønskes.

 

Registrering
Mange katolikker er ikke registreret i den Katolske Kirke, men det er vigtigt, at man bliver det. Hvis du ikke er registeret – det vil sige: hvis du hverken modtager Katolsk Orientering eller sognebladet – så udfyld Registreringsblanketten og aflevér den til en præst eller til sognekontoret.

 

Ny dåbsattest
Udstedes på forlangende. Forvaltningsloven kræver skriftlig eller personlig henvendelse. Telefonisk henvendelse er normalt ikke tilstrækkelig.