Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Valgstyrelsen

Menighedsrådet har nedsat en lokal valgstyrelse bestående af Elisabeth Alster, Jørgen Boesen og Niels Tiedemann. Valgstyrelsen har konstitueret sig med sidstnævnte som formand og de to førstnævnte som henholdsvis første og anden næstformand. Valgstyrelsen kan kontaktes med e-mail på adressen valgstyrelsen@remove-this.sanktansgar.dk

Valg til menighedsrådet

Efter Pastoralrådets beslutning afholdes valg til menighedsrådet for Sankt Ansgars sogn for perioden fra 2018 til 2022

Tid og sted for valghandlingen

Lørdag den 17. marts 2018 Kl. 17.45 - 18.15

Søndag den 18. marts 2018 Kl. 11.00 - 13.00

Søndag den 18. marts 2018 Kl. 15.45 - 16.30

Valglokalet er i Annekset til Menighedssalen, Bredgade 69A, 1260 København K.

Vejledning, blanket og kuvert til brug for brevstemme kan afhentes på Sognekontoret fra den 23. februar 2018, og en brevstemme skal være valgstyrelsen i hænde senest den 17. marts kl. 16.00.

 

Antal medlemmer, der skal vælges  

Der skal vælges otte medlemmer til menighedsrådet. 

 

Orienterende menighedsmøde

I forbindelse med valget afholdes to menighedsmøder under kirkekaffen efter søndagsmesse den 28. januar og den 18. februar 2018 i Menighedssalen, Bredgade 69A, 1260 København K. Under det første møde orienterer valgstyrelsen om valget blandt andet med vejledning om kandidatopstilling. Under det andet møde kan kandidater kort præsentere sig.

 

Opstilling af kandidater

Forslag om kandidater skal være valgstyrelsen i hænde senest søndag den 18. februar 2018 kl. 16.00. Forslag skal ske ved brug af en formular, som er tilgængelig via Sankt Ansgars Kirkes hjemmeside og Sognekontoret. Kandidatlisten ligger fremme til gennemsyn på Sognekontoret fra den 22. februar 2018 kl. 16.00.

Alle kandidaters præsentation med motivation for opstillingen (efter valgstyrelsens nærmere anvisning) kan efter kandidatens ønske offentliggøres på Sankt Ansgars Kirkes hjemmeside fra den 18. februar 2018.

Desuden kan en præsentation med motivation for opstillingen blive bragt i den udgave af sognebladet, som udkommer den 1. marts 2018, hvis kandidaten har afleveret den til valgstyrelsen senest den 10. februar 2018. Denne tidsfrist skyldes den redaktionelle deadline for sognebladet.

 

Valglisten 

En valgliste, der indeholder oplysninger om personer med stemmeret ved valget, ligger fremme til gennemsyn for medlemmer af menigheden for Sankt Ansgars sogn i perioden fra den 17. januar 2018 til den 18. februar 2018 kl. 16.00 på Sognekontoret.

Alle, der ønsker at stemme ved valget bør sikre sig, at de er optaget på valglisten. Under de to menighedsmøder om valget kan valgstyrelsen efter forevisning af billedlegitimation oplyse, om den pågældende selv er optaget på valglisten.

 

Reglerne for valgets afholdelse

Vedtægt af 27. november 2017 for valg af menighedsråd i bispedømmet København fastsætter nærmere regler for valgets afholdelse om blandt andet kandidatopstilling, stemmeret, stemmeafgivning, valgets opgørelse og indgivelse af eventuelle klager. Vedtægten er tilgængelig via Sankt Ansgars Kirkes hjemmeside (Link) og ligger fremme til gennemsyn på Sognekontoret.

 

Valgstyrelsens adresse

Valgstyrelsens adresse er E-mail: valgstyrelse@remove-this.sanktansgar.dk

Almindelig post: Valgstyrelsen c/o Sognekontoret, Bredgade 64, 1260 København K 

 

Sognekontoret adresse og kontortid

Sognekontoret, Bredgade 64, 1260 København K, med kontortid tirsdage, torsdage og fredage fra kl. 8.30 til 14.30

 

Sankt Ansgars Kirkes hjemmeside

www.sanktansgar.dk (under fanen "Det sker i kirken")

På valgstyrelsens vegne

Niels Tiedemann, formand