Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Kristi lidelse - bøn fra dansk senmiddelalder

O korsets højhed
O uskyldigt blod
O dybe vunder
O blodets flod
O hvasse lemme-slag
O beske galle-drik
O spydets stik
O hjertets brist
O dødens bitterhed
O almægtigste Gud kærlighed
hjælp mig til den evige salighed
Amen