Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Påsketroparion

Kristus er opstanden fra de døde.
Ved døden har han trådt døden under fode
og benådet dem i gravene med livet.

Påsketropariet er den byzantinske liturgis centrale bekendelse af opstandelsens realitet og betydning.