Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Oplysninger om kirkelige handlinger

alt tekst

Alle henvendelser angående kirkelige handlinger rettes til sognekontoret

Dåb

Dåben kan finde sted under søndagens højmesse (normalt den tredje søndag i måneden) eller uden for en messe f.eks. en lørdag. Man bedes i god tid melde sig med ønsket om dåb til sogn@sanktansgar.dk.

Firmelse

Firmelsen (det katolske ord for konfirmation) kan gives én gang i livet, almindeligvis i 12-15 års alderen, til en praktiserende katolik, der har fulgt undervisningen, men også til døbte i andre trossamfund, som ønsker at konvertere til katolicismen. Se mere om firmandundervisning.

Optagelse i den katolske kirke/konvertitundervisning

En beslutning om at konvertere til katolicismen skal træffes i ro og mag. Forberedelsen varer sædvanligvis et år og består i samtaler med en præst eller anden ansvarlig, i aktivt at deltage i kirkens gudstjenester og sædvanligvis også i deltagelsen i vores konvertitkursus, som er tilrettelagt for interesserede fra hele Storkøbenhavn.

Vielse

Ved ønske om vielse kontaktes sognekontoret mindst 6 måneder før, så tid og sted kan aftales og den øvrige forberedelse kan finde sted. 

For at blive gift, skal parterne være "frie", det vil sige, at de skal være ugift eller den tidligere ægtefælle være død. Ægteskab indgået på rådhus eller i ikke-katolsk kirke mellem to ikke-katolikker, anses som udgangspunkt for at være gyldigt. Også hvis et sådant ægteskab er borgerligt opløst, er det en hindring for vielse i den katolske kirke.

Begravelse

Enhver med tilknytning til Sankt Ansgar Kirke kan blive begravet herfra. Også udefra kommende præster kan foretage begravelsen, hvis det ønskes.

Registrering

Mange katolikker er ikke registreret i den katolske kirke, men det er vigtigt, at man bliver det. Hvis du ikke er registeret - det vil sige: hvis du hverken modtager Katolsk Orientering eller sognebladet - så udfyld denne blanket og send den til sognekontoret

Ny dåbsattest

Udstedes på forlangende. Forvaltningsloven kræver skriftlig eller personlig henvendelse. Telefonisk henvendelse er normalt ikke tilstrækkelig. Opgiv navn og evt. eget efternavn (for gifte) fødselsdato, dåbstidspunkt (anslået, hvis ikke kendt), og husk adressen, som attesten skal sendes til.

Navneændring

Henvendelse sker lettest til et folkekirkesogn, som udleverer de nødvendige formularer. De sendes udfyldt til sognekontoret, der hurtigst muligt vil ekspedere sagen.