Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Undervisning for firmander

Firmelsen af sognets unge vil i 2018 finde sted lørdag d. 19. maj kl. 10.00 i Marmorkirken.

Firmelsesforberedelsen er fælles for Sankt Ansgars Kirke, Sakramentskirken og Jesu Hjerte Kirke. Man skal altså være medlem af en af disse tre menigheder for at deltage i undervisningen. Firmander skal være fyldt 14 år ved firmelsen. Undervisningen finder sted to lørdag om måneden kl. 14.00 til 16.30. Det er meget vigtigt at de unge kommer til undervisningen hver gang, og de skal også gå til mindst 15 søndagsmesser inden firmelsen.

Onsdag d. 16. august 2017 kl. 19.30 holder vi et informationsmøde for både firmander og forældre i Menigheds- salen i Bredgade 69A (på modsat side af kirken). Medbring kuglepen, firmandernes dåbsattest samt 800 kr. til undervisningsudgifter. Beløbet dækker bl.a. to weekendture.

Vores kontaktperson, Jeanette Nørgaard Yeseta, besvarer gerne spørgsmål. Husk også at melde afbud til hende, hvis der er en gang, hvor I ikke kan komme. Skriv til firmelse@sanktansgar.dk eller ring til 61 24 51 18.

Disse dage er der undervisning i sæsonen 2017-2018:
26. august
8.-10. september (obligatorisk intro-weekend) - 23. september
7. oktober - 28. oktober
18. november (kl. 13-17, for både forældre og firmander)
2. december - 16. december
13. januar - 27. januar (kl. 13-18, for både forældre og firmander)
10. februar - 23.-25. februar (weekend med DUK)
10. marts - 17. marts - 27. marts (kl. 17.00 oliemesse)
14. april - 21. april (kl. 13-17, for både forældre og firmander)
5. maj - 19. maj (firmelse)
Tidspunkt for generalprøve endnu ikke fastsat