Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Undervisning for firmander

Firmelsen af sognets unge vil i 2017 finde sted lørdag d. 3. juni kl. 10.00 i Marmorkirken.

Firmelsesforberedelsen er fælles for Sankt Ansgars Kirke, Sakramentskirken og Jesu Hjerte Kirke. Man skal altså være medlem af en af disse tre menigheder for at deltage i undervisningen. Firmander skal være fyldt 14 år ved firmelsen. Undervisningen finder sted to lørdag om måneden typisk kl. 14.00 til 16.30. Det er meget vigtigt at de unge kommer til undervisningen hver gang, og de skal også gå til mindst 15 søndagsmesser inden firmelsen.

Vores kontaktperson, Jeanette Nørgaard Yeseta, besvarer gerne spørgsmål. Husk også at melde afbud til hende, hvis der er en gang, hvor I ikke kan komme. Skriv til firmelse@sanktansgar.dk eller ring til 61 24 51 18.

Disse dage er der undervisning i sæsonen 2016-2017:
10. september - 23.-25. september (obligatorisk weekend)
8. oktober - 22. oktober
12. november - 26. november (begynder kl. 13, for både forældre og firmander)
10. december
14. januar - 28. januar
11. februar - 25. februar
11. marts - 24.-26. marts (DUK-weekend, obligatorisk)
1. april - tirsdag 11. april (oliemesse kl. 17) - 22. april (for både forældre og firmander)
6. maj - 20. maj
Tidspunkt for generalprøve endnu ikke fastsat