Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Bed med kirken

Det er Kirkens tro, at Gud ønsker et nært og varmt forhold til os mennesker, et forhold der inddrager Ham i alle sider af vores liv. Han ønsker, at vi skal have tillid til Ham, at vi skal dele gode såvel som svære stunder med Ham, og at vi kommer til Ham med alle vore ønsker og håb.

Forudsætningen for et sådant tillidsforhold til Gud er, at vi tager os tid til at bede til Ham. Vi beder til Gud for at prise Ham som vores Skaber, og vi beder til Ham for at komme Ham nærmere og forstå Ham. Vi beder til Gud for at Han skal hjælpe os i vores daglige liv med alle dets forskellige gøremål. Og vi beder til Gud for at takke Ham for alt det gode, han gør for os.

Man kan bede alle steder og under alle omstændigheder. Man kan bruge en bønnebog eller lade være, man kan bruge kirkens faste bønner eller formulere since egne. Det har ingen betydning, så længe vi blot beder. Paulus siger det endnu enklere i Første Thessalonikerbrev (5:17): "bed uophørligt."

I Sankt Ansgars Kirke har katolikker bedt i generationer – i messens liturgiske bønner og i den private andagt. Det samme sker i tusindvis af katolske kirker og kapeller verden over. I bønnen viser vi det kirkelige fællesskab på en særlig måde, ikke bare ved at huske at bede for hinanden og bede helgenerne gå i forbøn for os hos Gud, men også fordi bønnen er med til at understrege vores fælles mål og håb i Kristus. I sidste ende kan Kirken kun opnå fuld enhed gennem bønnen. Derfor beretter Johannesevangeliet (17:20) også, at Kristus umiddelbart før sin død bad til Faderen om, at alle, som kommer til troen, må være ét.

Nogle af de mest centrale katolske bønner er: Fadervor, den bøn, som Jesus selv lærte sine disciple. Hil dig, Maria minder os om, at Maria fuldt og helt tog imod det hverv, som Gud gav hende, og at hun derfor er et forbillede for alle kristne. Den apostolske trosbekendelse sammenfatter de vigtigste kristne trossandheder. Du kan læse mere om bøn på den katolske kirkes officielle hjemmeside: www.katolsk.dk