Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Menighedsrådet 2016-2018

D. 6. april 2014 blev det nye menighedsråd valgt. Nedenfor ses navnene og kontaktoplysningerne på rådets medlemmer.

Adam Schwarz

Adam.jpg
Telefon:
2714 9600

Birte Krog-Møller

Birte.jpg
Telefon:
2929 9884

Bjarne von Benzon (sekretær)

Bjarne.jpg
Telefon:
3929 8956

Daniel Nørgaard (Sognepræst)

DanielN.jpg
Telefon:
33 13 37 62

Gilberto Vinciguerra (Andenpræst)

Gilberto_200.jpg
Telefon:
33 13 37 62

Jytte Hansen (næstformand)

Jytte.jpg
Telefon:
6165 2172

Stine Møller

Stine.jpg
Telefon:
9195 6795

Ulla Elmquist (formand)

Ulla_01.jpg
Telefon:
2484 8273

Henvendelser

Menighedsrådet har sammen med præsterne medansvar for sognet i næsten alle dets facetter.  Vi beskæftiger os med børne- og ungdomsarbejde, voksenkatekese, ældreaktiviteter og mange andre pastorale tiltag til gavn for menig- hedens liv og vækst. Domkirkens vedligeholdelse og større restau- rerings- og ombygningsopgaver er også en del af vores arbejde, lige- som hjemmesiden og menigheds- bladet tit står på vores dagsorden.  Menighedsrådet tegner også sammen med præsterne domkirke- sognet udadtil i kontakten til andre katolske menigheder, ikke-katolske kirker såvel som ikke-kristne religioner.

Referater af menighedsrådsmøderne

Det er vigtigt for menighedsrådet at menigheden kan følge med i rådets arbejde. Derfor kan referaterne fra rådets møder rekvireres på print i kirken eller hentes her fra siden:
Referater af menighedsrådsmøderne