Italiano
Español
Deutsch
English

Referat.

26. marts 2018

Referatet fra menighedsrådsmødet d. 28. februar kan nu læses på siden for menighedsrådet. Man finder de samlede referater ude i højre spalte.