Italiano
Español
Deutsch
English

Elictio.

18. februar 2018

1. søndag i fasten modtager biskoppen alle kandidater fra hele landet, som skal døbes eller modtages i Kirkens fulde fællesskab i påsketiden. Ceremonien kaldes "Electio" - udvælgelsen - fordi biskoppen efter anbefaling liturgisk udtager kandidater, som kan blive døbt og optaget i Kirken. Det hele foregår søndag d. 18. februar kl. 16.30 med en Electio-ceremoni i forbindelse med vesper,  efterfølgende reception i menighedssalen, hvor man kan hilse på "de udvalgte".